KUŽNI KRIŽ V LOKI

 Stal je ob poti proti sv. Miklavžu in naj bi ga postavili v 16. Stoletju. Na Markovo je vsako leto mimo križa šla procesija. Dekleta so ga vsako leto z veseljem okrasila. Leta 1942 so ga na veliko žalost vaščanov podrli okupatorji.