PODRUŽNIČNA  CERKEV SVETE MARJETE NA DRAVSKEM POLJU

 

 

Cerkev sv. Marjete na Dravskem polju je bila prvotno podružnica slivniške župnije. Omenja se v vizitacijskih  zapisih iz let 1544/45. Nato je omenjena tudi v  poročilih slivniške župnije leta 1567.

Stavba je iz leta 1665. Cerkev so verjetno postavili vaščani s svojimi sredstvi, kar dovolj jasno izpričuje njena preprostost in skromnost. Glavni oltar in prižnica so iz 17. Stoletja, oprema je baročna, glavni oltar pa rezbarija iz začetka 18. stoletja.

1751 je sv. Marjeta postal slivniška kuracija, h kateri so spadale vasi Marjeta , Trniče in Prepolje. Leta 1787 je bil ukinjena ter vključena v vikariat Št. Janž. Cerkvic oso zaprli, skromno župnišče pa izročili šolskim namenom.

Po ukinitvi so vaščani večkrat prosili na različnih mestih, da bi se cerkev znova odprla in bi tako postali v verskem pogledu samostojna enota. Vse prošnje so bile zavrnjene. Pri kuraciji  so med  1751 in 1788. letom  vodili krstne, poročne in mrliške matične knjige. V vasi stojita dva spomenika v spomin na kolero, ki je 1814 razsajala po vaseh na Dravskem polju.