PODRUŽNIČNA  CERKEV SVETE URŠULE V PREPOLJAH


  Cerkev, ki je bila zidana leta 1610, stoji na lepi travnati vzpetini ob robu vasi Prepolje. Dolga je 22 metrov, široka 8 metrov, visoka 7 metrov in jo krasi baročna oprema. Med cerkveno opremo oziroma opravo je treba omeniti tudi umetniške rezbarije glavnega oltarja iz začetka 18.,stoletja ter dve reliefni tabli, ki sta zdaj v Ljubljani. Pri gradni cerkve so sodelovale bodisi klarise iz Gradca, ki sta jim pripadala urada Zgornje in Spodnje Prepolje, ali pa dominikanke iz Studenic, ki so imele patronatske pravice. Cesar Jožef II je dal cerkev za nekaj časa zapreti.  Podružnica je bila prenovljena leta 1848. Zgodovina župnije je povezana  tudi s kapelico svetega Jakoba in Ane v Zlatoličju, ki je bila konec 18. stoletja zaprta  in porušena , ter Križevo kapelo v Loki,, ki so jo vaščani postavili v zahvalo, ker je vasici prizanesla kolera, ki je leta 1836 pustošila po sosednjih vaseh.