Jezus je rekel:

 

»Ne skrbite torej in ne govorite: Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli? Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.

Iščite torej najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo!« (Mt 6,31-33)

 

 

Molitvena skupina naše župnije Št – Janž  se zbira vsak petek pol ure pred sv. mašo. Člani skupine prihajajo iz celotnega področja župnije. "Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi." (Matej 18,19-20). Ta živa vera v prisotnost vstalega Kristusa, Gospoda in rešitelja, je pomembna. Naša molitev poteka, če je le mogoče pred Najsvetejšim . Molitev sestavlja slavilni, častilni in prosilni del. Vsakič molimo za potrebe župnijske skupnosti, po osebnem namenu pa tudi za posebno potrebo, o kateri se prej dogovorimo. Okrog sto članov pa moli redno tudi doma po namenu za duhovniške ter redovniške poklice. V duhu živih besed »Zmeraj se veselite. Neprenehoma molite. V vsem se zahvaljujte: Kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte.«  (1 Tes 5, 16-21) bomo člani molitvene skupine veseli, če se nam pridružiš-te v molitvi in druženju.