“Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo!”

 

Župnijski svet je krog vernikov, ki so izvoljeni v skupnosti ali izbrani za pomoč župniku pri pastoralno -  gospodarskem  delu  in vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja. Župnijski svet predstavlja in izraža edinost v različnosti služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in vernikov. V župniji Št. Janž – Starše župnijski svet šteje 36 članov ter štiri ključarje. Člani Župnijskega pastoralnega sveta imajo svoja redna srečanja, kjer obravnavajo aktualno problematiko v župniji.