SPOŠTOVANI STARŠI, VEROUČENKE in VEROUČENCI:

 

Verouk je dejavnost v okviru domače župnije in se bistveno razlikuje od ostalih dejavnosti, ki jih vaš otrok obiskuje. Starši ste svoje otroke vpisali k verouku zaradi svoje osebne vere, pripadnosti Cerkvi ter želje, da bi vaši otroci " rastli " v veri. Ste prvi otrokovi kateheti, zato verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje. Kateheti smo vaši sodelavci pri verski vzgoji, zato vas prosimo za sodelovanje.
Veroučna ura traja 45 minut. Otroci k verouku prinašajo veroučne pripomočke (knjiga, delovni zvezek, peresnica, Sveto pismo - po dogovoru ter zvezek). V veroučno učilnico naj ne prinašajo hrane in pijače. Mobilne telefone naj med veroukom izključijo ali dajo na tiho. Domače naloge naj delajo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati. Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure. Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno ali po telefonu.

V okviru verouka vas vabimo, da si vaš otrok izbere dejavnosti, kot so: ministrantska služba, pevski zbor ter ustvarjalne delavnice.

Sveta maša – vabimo vas, da se redno skupaj z otrokom udeležujete obiska nedeljske svete maše. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje in zahvale ter se »napolnimo z energijo« za prihajajoč teden. Starši, vabimo vas, da tudi vi sodelujete ob župnijskih ter cerkvenih praznikih.

Verouk poučujeva z katehistinjo go. Darjo Selinšek. Pouk poteka v župnijskih učilnicah in na podružnici Sv. Marjeta v prostorih podružnične osnovne šole Marjeta.

 

Katehetje:  g. župnik:   041 770 106

                  ga. Darja:   031 825 262