Župnija Št. Janž na Dravskem Polju – Starše

Starše 7, 2205 Starše

Marijan Fesel, župnik

02/6883061

041 – 942 - 850

kaplan Primož Lorbek:
031 – 569 – 689
katehistinja Darja Selinšek:
031 – 825 – 262